Nieuws /

Energie Neutrale woning met E-peil -9 !

Het doel om een energie-neutrale woning te creëren werd van bij het begin van het ontwerp geambieerd!  Finaal haalden we een E-peil van -9.

Het ontwerp werd in nauwe samenwerking met de opdrachtgever en EPB-verslaggever (Denc!Studio) geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd.  Het werd een intensieve studie waarin de afweging tussen rendabiliteit en investeringskost voortdurend geëvalueerd werd.  Van bij de start lag de nadruk op de creatie van een doordachte, realiseerbare en duurzame architectuur, mét een focus op leefbaarheid en wooncomfort.

Het einddoel is dus ruimschoots behaald!

 

 

 

 

 

 

Leave a Comment